Grupos Organizados és una empresa molt seriosa pel que fa a l'aspecte legal per així assegurar un funcionament perfecte en tots els seus àmbits.

TITULACIONS:

Tot el nostre personal d'una manera o una altra està altament qualificat des de titulacions universitàries referents a la llengua anglesa (Magisteri de llengua estrangera, escola oficial d'idiomes) com en l'aspecte del temps lliure (monitors, directors, tècnics socorristes…) com en el tema dels esports i les activitats de més risc (monitors esportius, directors esportius, socorristes) i algunes titulacions més (PER, Patró portuari…) així en cada aspecte o branca de la nostra activitat hi ha algú darrere que domina sobradament aquesta activitat.

CERTIFICACIONS:

Els nostres parcs d'aventura, tant a Tossa de Mar com a Santa Susanna, han estat certificats per l'ESCOLA CATALANA D'ENGINYERS. Això implica estudis fitosanitaris, càlculs de forces, càlculs vectorials i comprovació sobre el terreny que els nostres obstacles compleixen totes les normes de seguretat de la UE.

ASSEGURANCES:

Grupos Organizados compta amb la corredoria d'assegurances CARALT I CONESA S.L una de les més importants i prestigioses de la zona. AXA I ALLIANZ són el nostre assegurador principal, una de les empreses d'assegurances més importants del món. Expliquem així amb un RC (Segur de responsabilitat Civil) molt complet, i a més un segur específic per a les nostres activitats, per totes i cadascuna d'elles.

 

VEURE INFORMES TÈCNICS

Polissa ACC

Polissa negocio

Polissa RC