La nostra English Week comença cada any durant el mes de Març, sempre depenent de la demanda, i posem fi a la temporada a finals de Juny. Llavors comencem el nostre Summer Camp.

Cada dia comencem el programa a les 10:00 AM i acabem sobre les 19:00 depenent de l’activitat realitzada. Després tenim la disco que comença a les 21:30 fins les 23:45 cada nit. Així podríem dir que pels nens i nenes són llargs dies que comencen a les 09:00 amb l’esmorzar i acaben a les 23:45, tot tenint en compte que disposen de diferents espais de temps fora del programa per poder tenir temps lliure.

programa english week